(1)
Galasińska, A. Pole Leksykalno-Znaczeniowe OBCY Na Podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza Etnolingwistyczna. Polonica 1989, 14, 121-141.