(1)
Bobrowski, I. R. Tokarski, Struktura Pola Znaczeniowego (studium językoznawcze). Polonica 1986, 12, 245-250.