(1)
Przepi├│rkowski, A. Status Gramatyczny Predykatywnych SZKODA , WSTYD , ┼╗AL Raz Jeszcze. Polonica 2019, 39, 85-110.