(1)
Wróbel, H. O Strukturze Formalnej Polskich Zdań I Jej Interpretacji Gramatycznej. Polonica 1986, 12, 75-84.