(1)
Bańko, M. Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик. Polonica 1986, 12, 264-269.