(1)
Staszko-Maniawska, E. Zróżnicowanie wewnętrzne Grupy Tak Zwanych „rzeczowników ilościowych”. Polonica 1986, 12, 49-57.