(1)
Skarżyński, M. Słowotwórcze Gniazda Odliczebnikowe. Polonica 1986, 12, 157-171.