(1)
Mazur, J. Funkcje Strony Biernej W tekście mówionym I Pisanym (na przykładzie języka Polskiego I Rosyjskiego). Polonica 1986, 12, 229-243.