(1)
Kleszczowa, K. Konstrukcje opisujące Cechy osobowości. Polonica 1986, 12, 9-20.