(1)
Labocha, J. Sposoby wyrażania żądania We współczesnej Polszczyźnie mówionej. Część II. Polonica 1986, 12, 203-217.