(1)
Bogusławski, A. Polskie Nieidentyfikacyjne wyrażenia Osobowo-Referencjalne. Polonica 1984, 10, 49-70.