(1)
Bobrowski, I. Składnia Kategorii Wzmocnionych — Hipoteza Hornsteina I Lightfoota a Testy Radforda. Polonica 1984, 10, 133-147.