(1)
Rittel, T. Problem Osoby Trzeciej Czasownika. Polonica 1984, 10, 99-110.