(1)
Waszakowa, K. Słowotwórstwo rzeczowników Z Formantami Paradygmatycznymi We współczesnym języku Polskim. Polonica 1983, 9, 5-28.