(1)
Topolińska, Z. Z Zagadnień Semantycznej I Syntaktycznej Interpretacji przysłówków. Polonica 1983, 9, 163-168.