(1)
PacuƂa, J. O Rozwoju Semantycznym Socjolektalnej Amby. Polonica 2019, 39, 205-217.