(1)
Pilch, K. Wyrażenia przysłówkowe określające Relacje Przestrzenne W Gwarze Spiskiej (na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego). Polonica 2019, 39, 193-203.