(1)
Czachor, M. Dystrybucja Polskich imiesłowów: Styl Funkcjonalny I długość Zdania. Polonica 2019, 39, 219-242.