(1)
Kula, A.; Grzelka, M. O Badaniach Nad wizualnością W Prasie (preliminaria). Polonica 2014, 34, 279-288.