(1)
Bodziony, Z. Kontrastywne ujęcie Stopnia Internacjonalizacji Inwentarzy podręczników Do Nauczania języków Polskiego I węgierskiego Jako Obcych. Polonica 2021, 41.