(1)
Kraśnicka, I. Gdzie Jest Metafora? Sposoby Reprezentowania gestów Metaforycznych W Dialogu. Polonica 2021, 41.