(1)
Bronikowska, R. Niedokończona „werbizacja” – rozwój Predykatywnych Konstrukcji Z Przymiotnikiem W Rodzaju żeńskim W XVII I XVIII W. W świetle Danych Korpusowych. Polonica 2021, 41.