(1)
Maryn-Stachurska, D. „Czy to <em>stosowne</em>?” O Cechach składniowych I Semantycznych Jednostek <em>stosowny</em> I <em>stosownie</Em>. Polonica 2021, 41.