(1)
Zbróg, P. Szeregi wieloczłonowe W Funkcji Podmiotu W Staropolszczyźnie. Polonica 2022, 42.