(1)
Saniewska, D. Arka Noego – O różnorodności Semantyczno-Strukturalnej Nazw zakładów Leczniczych Dla zwierząt (na Materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej). Polonica 2022, 42.