(1)
Wrześniewska-Pietrzak, M.; Ruta-Korytowska, K. Nazwy I Logotypy Stowarzyszeń I Innych Organizacji działających Na Rzecz g/Głuchych. Polonica 2022, 42.