(1)
Jocz, M.; Ruda, M.; Wanot, B. Konstrukcje Bezosobowe Z Podmiotem Arbitralnym I Generycznym W Gramatyce Kaszubskiej I śląskiej Na Tle Gramatyki Polskiej. Polonica 2022, 42.