(1)
Mazalová, L.; Rzepiela, M. Czy określeń <em>Bohemus</em> I <em>haereticus</em> Używano Synonimicznie?. Polonica 2022, 42.