(1)
Fokin, S. Wydobywanie Form Gramatycznych Analitycznych Jako Nowe Wyzwania Korpusowe (na Materiale Form Trybu przypuszczającego W języku Polskim I ukraińskim). Polonica 2022, 42.