(1)
Czachor, M. W. Różnorodność Znaczeniowa Konstrukcji Z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: Wieloznaczność a treść Propozycjonalna Zdania. Polonica 2023, 43, 5-31.