(1)
Kurek, H.; Waniakowa, J. . Słownik stereotypów I Symboli Ludowych. Recenzja książki Jerzego Bartmińskiego I Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (red.). „Słownik stereotypów I Symboli ludowych”, T. II: Rośliny, Cz. 5: Drzewa Owocowe I Iglaste (ss. 299), Cz. 6: Drzewa liściaste (ss. 430), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020–2021. Polonica 2022, 42.