(1)
Jelonek, T. Nazewnictwo funkcjonujące Na językowo-Kulturowych Pograniczach Miast I Wsi W Dobie Globalizacji. Polonica 2023, 43, 63-75.