(1)
Wiemer, B.; Socka, A.; Wrzesień-Kwiatkowska, J. Relacje między Znaczeniami Modalnymi I Znaczeniami Aspektowymi W języku Polskim. Odpowiedzi Z Badania Korpusowego. Polonica 2023, 43, 77-107.