(1)
Stachowski, K. O Pochodzeniu Pol. <em>budyƄ</Em>. Polonica 2023, 43, 109-127.