(1)
Wójcik, A. Zanik Czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> Dla Polszczyzny?. Polonica 2024, 43, 193-206.