(1)
Grochowski, M. Pracownia Budowy Gramatycznej IJP Jako tło Historyczne Przewodnika językowo-Encyklopedycznego Po Gramatyce Semantycznej języka Polskiego W ujęciu Historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024). Polonica 2023, 43, 213-218.