(1)
Bobrowski, J. Płaszczyzny Stylizacji językowej W Dialogu Filmowym. Polonica 2015, 35, 179-189.