(1)
Kasza, M. Praktyczny Przewodnik Po Korpusach języków słowiańskich, Red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Polonica 2015, 35, 231-233.