(1)
Król, I. Funkcje Semantyczne I słowotwórcze Kategorii Rodzaju W języku Arabskim I W języku Polskim. Polonica 2019, 36, 19-28.