(1)
Kotowicz, J. Rozwój Kompetencji Fonologicznych Dzieci nabywających języki Migowe. Polonica 2019, 36, 145-157.