Bobrowski, J. (2019). Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych. Polonica, 37, 13–22. https://doi.org/10.17651/POLON.37.2