Marhula, J., & Rosiński, M. (2017). Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?. Polonica, 37, 23–36. https://doi.org/10.17651/POLON.37.10