Klapper, M., & Kołodziej, D. (2017). Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”. Polonica, 37, 53–66. https://doi.org/10.17651/POLON.37.6