Łuczyński, M. (2017). „Geograf Bawarski” — nowe odczytania. Polonica, 37, 23–36. https://doi.org/10.17651/POLON.37.9