Janczulewicz, P. (2017). Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?. Polonica, 37, 105–113. https://doi.org/10.17651/POLON.37.5