Łuc, I. (2017). Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Polonica, 37, 115–136. https://doi.org/10.17651/POLON.37.8