Ruta, K., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2017). Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące — uwagi wstępne . Polonica, 37, 137–148. https://doi.org/10.17651/POLON.37.11