Szeptyński, R. (2019). Geneza słowiańskiego sufiksu comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -ejsz-). Polonica, 38(1), 167–174. https://doi.org/10.17651/POLON.38.15