Banasiak, D. (2020). O śmianiu się z czegoś i z kogoś, czyli o przedmiotowym i podmiotowym znaczeniu czasownika śmiać się. Polonica, 40(1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.1