Gatkowska, I. (2020). Konotacje koloru w testach swobodnych skojarzeń słownych w ciągu pięćdziesięciu lat. Studium porównawcze. Polonica, 40(1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.4